«

»

okt 02

Čistenie jazerských ulíc

Mesto Košice pokračuje v strojovom čistení nášho sídliska. Na uliciach budú so strojmi v stredu a štvrtok na budúci týždeň. V stredu 9. októbra od rána budú stroje zametať a kropiť ulice – Baltická + podjazd, Kaspická, Bukovecká, Čiernomorská, Azovská, Donská, Amurská, Levočská, Dneperská, Irkutská, Spišské námestie, Jenisejská, Uralská.

Vo štvrtok 10. októbra postupne na uliciach – Polárna, Ladožská, Čingovská, Ždiarska, Rovníková, Poludníková, Gagarinovo námestie, Sputniková, Raketová, Námestie kozmonautov, Družicová, Stálicová, Važecká, Galaktická, Meteorová, Talinská, Golianova .

Prosíme vodičov áut, aby 9. a 10. októbra neparkovali na uvedených uliciach, resp.aby preparkovali motorové vozidlá v čase čistenia.

Zmena veľkosti písma