«

»

sep 10

Poďte s nami zažiť deň pestrofarebnej jesene v Tatrách

Aj v tomto roku organizuje Sociálno – zdravotná komisia pri miestnom zastupiteľstve pod záštitou starostky Lenky Kovačevičovej výlet do Vysokých Tatier. V sobotu 19. októbra 2019 zamieri autobus do Starého Smokovca, aby ste zažili príjemný deň v spoločnosti priateľov v srdci našich veľhôr….

Záväzne sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese: ivica.krausova@jazerokosice.sk alebo telefonicky na číslach: 055/ 302 77 33, 0904 596 872.  Poplatok za dopravu je 5 eur a autobus odchádza z parkoviska pri rímsko-katolíckom kostole na Námestí košických mučeníkov v sobotu  19. októbra o 6.00 hodine.

Zmena veľkosti písma