«

»

sep 05

Ďakujeme, Jazerčania!

Hračky, ktoré sme počas júla vyzbierali v Zbierke hračiek vyhlásenej pre detskú onkológiu, sme včera odovzdali deťom v nemocnici. Darcov bolo veľa, na našu výzvu reagovali aj rodiny z iných sídlisk, ktoré neváhali, aby potešili choré deti. Zbierku hračiek vyhlásila Sociálno – zdravotná komisia miestneho zastupiteľstva a organizovala sa pod záštitou starostky našej mestskej časti.

Malí aj veľkí počas prvého prázdninového mesiaca priniesli na miestny úrad bábiky, kocky, autíčka, spoločenské hry, knižky i plyšové hračky. My sme ich trošku pretriedili, poukladali do 23 veľkých škatúľ a zaviezli na Oddelenie detskej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici na Triede SNP. Jednu z nich plnú knižiek, autíčok, bábik symbolicky odovzdala starostka Lenka Kovačevičová primárke detskej onkológie MUDr. Natálii Galóovej. Podľa sestričiek z oddelenia darované hračky sa po dezinfikovaní dostanú do rúk hospitalizovaným pacientom, pre ktorých sa zbierali.

Vonku hreje slniečko a vás, ktorí ste sa zapojili do zbierky, nech hreje pocit, že ste potešili a rozveselili tých najmenších.

Zmena veľkosti písma