«

»

sep 02

Milí školáci, vážení rodičia,

verím, že ste prežili pokojné leto, prázdniny plné dobrodružstiev i oddychu. Dnes sa začína nový školský rok – pre niektorých prvý, pre iných posledný.

Určite najviac zo všetkých sa do školy tešili naši malí prváci, na ktorých v škole čakajú tajomstvá slovenčiny, matematiky či ďalších predmetov. Pre vás starších je škola už známym prostredím, kde získavate nielen vedomosti, ale je aj miestom radostí z úspechov či napredovaní.

Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo, ktoré znásobuje kvalitu života. Desať školských mesiacov bude náročných na sústredenie sa, na školské povinnosti, ale prinesie aj nové znalosti, priateľstvá a zážitky.

Želám vám, aby ste vždy našli správnu mieru medzi učením sa a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Iba tak budete mať radosť sami zo seba a rodičov potešíte výbornými známkami i pochvalami.

Lenka Kovačevičová, starostka

Zmena veľkosti písma