«

»

aug 12

Zomrel pán Štefan Čabala

S hlbokým smútkom oznamujeme, že v piatok 9. augusta 2019 vo veku 70 rokov dotĺklo šľachetné srdce človeka oddaného rodine a aktívnemu verejnému životu  Štefana Čabalu.

Pán Štefan Čabala sa narodil 24. apríla 1949 v obci Brusnica v okrese Stropkov. Dlhé roky pracoval v U.S. Steele Košice, naposledy ako manažér nákupu. Počas aktívneho života bol poslancom mestského i miestneho zastupiteľstva v našej mestskej časti, kde bol aj predsedom komisie národnostných menšín i predsedom komisie verejného poriadku. Rovnako v meste vytvoril a ako predseda aj viedol komisiu národnostných menšín, zjednotil a združil spolunažívanie ľudí rôznych národností, ktorí v meste žili. Bol autorom myšlienky a hlavným organizátorom mnohých spoločných podujatí týchto menšín. V spojitosti s národnostnými menšinami bol Štefan Čabala šesť rokov členom komisie za Rusínov – Ukrajincov pri Úrade vlády SR. Za roky poslancovania, zastával i post zástupcu starostky v mestskej časti Nad jazerom, aj predsedu Denného centra seniorov.

Aktívny bol aj v športe – najmä vo futbale pôsobil dlhé roky ako rozhodca. Tridsať rokov bol delegátom Zväzu východoslovenského futbalu, za čo ho zväz ocenil strieborným odznakom Slovenského futbalového zväzu.

Ako Jazerčan sa postrehmi, nápadmi či radami zapájal do diania v mestskej časti. Za aktívny podiel v spoločenskom, športovom či kultúrnom živote na našom sídlisku, v meste i v kraji, mu primátor mesta udelil pri príležitosti 60. narodenín Cena primátora mesta Košice.

Posledná rozlúčka so Štefanom Čabalom bude v stredu 14. augusta 2019 o 11.30 hodine v Dome smútku v obci Repejov. Zádušné sväté liturgie sa budú konať v Gréckokatolíckom kostole – v obci Repejov v stredu 14. augusta 2019 o 10.30 hod. a na sídlisku Nad jazerom v stredu 14.augusta 2019 o 8.00 hod.

Česť jeho pamiatke!

Zmena veľkosti písma