«

»

júl 31

OZNÁMENIE

V piatok 2. augusta 2019 sa na hladine jazera v Mestskej časti Košice – Nad jazerom budú špeciálnym plavidlom aplikovať ekologické,  zdraviu ľudí neškodné látky, určené na elimináciu siníc vo vode.

Žiadame rybárov, aby v piatok 2. augusta od 6.00 do 16.00 hodiny nenahadzovali udice na vodnej ploche. Rovnako upozorňujeme kúpajúcich sa,  aby  v uvedenom čase, kvôli pohybu plavidiel, vo vode neplávali, ani do nej nevstupovali. Zdržiavať sa v priestoroch pláže a na brehu je dovolené.

Zmena veľkosti písma