«

»

jún 27

OZNÁMENIE

V pondelok 1. júla 2019 sa na hladine jazera v Mestskej časti Košice – Nad jazerom budú špeciálnym plavidlom aplikovať ekologické, pre zdravie ľudí neškodné látky, určené na elimináciu siníc vo vode.

Žiadame rybárov, aby v pondelok 1. júla od 6.00 do 16.00 hodiny nenahadzovali udice na vodnej ploche. Rovnako upozorňujeme kúpajúcich sa, aby v uvedenom čase, kvôli pohybu plavidiel, vo vode neplávali, ani do nej nevstupovali. Zdržiavať sa v priestoroch pláže a na brehu je dovolené.

Zmena veľkosti písma