«

»

máj 30

Na Talinskej v utorok bez pitnej vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice  oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu údržby na vodovodnom potrubí bude v utorok 4. júna 2019 od 8.00 do 15.00 hodiny odstavená pitná voda na odberných miestach na Talinskej ulici.
Zásobovanie odberateľov pitnou vodou vodári zabezpečia cisternovými vozidlami.

Zmena veľkosti písma