«

»

máj 12

Zasielajte nominácie na verejné ocenenia kraja

Každoročnou tradíciou Košického samosprávneho kraja je udeľovanie najvyšších ocenení  jednotlivcom a kolektívom. Aj vďaka nim sa o ich záslužnej  práci a aktivitách dozvie široká verejnosť mesta i kraja.

Verejnými oceneniami sú „Cena Košického samosprávneho kraja“, „Cena predsedu Košického samosprávneho kraja“  a „Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja“.

Ceny sa udeľujú na základe návrhov poslancov zastupiteľstva, poslaneckých klubov pri zastupiteľstve, mestského a miestnych zastupiteľstiev pôsobiacich v kraji, občianskych združení, humanitárnych, kultúrnych, cirkevných, umeleckých, vedeckých, vzdelávacích, podnikateľských a športových inštitúcií.

V tomto roku je termín predkladania návrhov na verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja do 30. septembra 2019.

Viac informácií v prílohe.

Verejné ocenenia KSK

Zmena veľkosti písma