«

»

máj 10

Kosenie na sídlisku v plnom prúde

Od začiatku mesiaca sa v našej metskej časti kosí zeleň. Najväčšiu časť verejnej, približne o výmere 70 hektárov, vlastní a spravuje mesto Košice. Mestská časť sa stará o cca 6 hektárov, z ktorých prevažná časť sú pozemky v rekreačnej lokalite a práce zabezpečuje trojicou pracovníkov oddelenia výstavby.

 Doba pokosenia sídliska je obvykle desať dní. Tá sa však môže predĺžiť ak je nepriaznivé počasie, pretože výdatný dážď terén premočí. Do 20. mája bude však kosba na sídlisku skončená. Väčšina plôch zelene bude pokosená štyrikrát a prioritné plochy ako je plážové kúpalisko či hlavné dopravné ťahy (okolo električkovej trate) šesťkrát.

Zmena veľkosti písma