«

»

máj 06

Zberný dvor už aj v našej mestskej časti

Od dnešného dňa majú už aj obyvatelia našej mestskej časti možnosť využívať zberný dvor spoločnosti Kosit. Nájdu ho za obchodným domom Idea na ulici Napájadlá. Počas letného obdobia je otvorený od pondelka do soboty od 7.00 do 18.00 hodiny a odpad môžu obyvatelia odovzdať bezplatne. Okrem stavebnej sute, ktorá je podľa zákona na zbernom dvore spoplatneným odpadom.

Zberné dvory slúžia na odborné, a najmä ekologické nakladanie, s rôznym druhom odpadu. Sú určené na zber nepotrebností iba pre občanov s trvalým pobytom v Košiciach. Priniesť možno napríklad objemný odpad z domácnosti, odpadové oleje, elektroodpad, sklo, farby, textílie.

„Vítame výstavbu zberného dvora v našej mestskej časti. Žije tu 25-tisíc obyvateľov a okolo našej mestskej časti sú ďalšie – Krásna, Vyšné Opátske – takže poslúži veľkej skupine obyvateľov. Som presvedčená, že sa teraz zvýšia čistota a poriadok okolo kontajnerov,“ povedala  starostka Lenka Kovačevičová.

„Jazerský“ zberný dvor je šiestym, ktorý zriadila naša spoločnosť. Ako som spomenul, odpad sem môžu priniesť obyvatelia bezplatne. Okrem stavebnej sute, táto komodita sa spoplatňuje. Dôležité preto je, aby pri dovoze mali so sebou občiansky preukaz, a tak potvrdili trvalý pobyt v našom meste,“ zdôraznil generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.

Obyvatelia budú o prevádzke dvora informovaní prostredníctvom letákov.

(kj)

 

Zmena veľkosti písma