«

»

apr 15

Košický narcisový beh bol na našom sídlisku

Ani vetrisko krásnu myšlienku neodfúklo

 Košický narcisový beh sa tento rok presťahoval z centra mesta na Jazero. Minulý piatok podvečer sa bežalo po promenádnom chodníku a hoci počasie bolo doslova odporné, fúkal silný vietor, dobrovoľníkov i pravidelných bežcov to neodradilo. Prišlo ich okolo sedemdesiat, čo bolo pri takýchto nepriaznivých podmienkach úctyhodné. Najprv malá rozcvička a potom vyrazili na päť, niektorí aj na desaťkilometrovú trasu.

Podujatie pripravil Active life spolu s Centrom pomoci Ligy proti rakovine a veľké poďakovanie patrí všetkým, čo sa aj takýmto spôsobom rozhodli podporiť boj proti tejto „chobotnici.“ Medzi bežcami kilometre absolvovali aj jazerská starostka Lenka Kovačevičová, jej zástupca Bernard Berberich i dievčatá z miestneho úradu.

Zmena veľkosti písma