«

»

apr 25

Darovať vzácnu tekutinu znamená neraz záchranu života

Jazerská kvapka krvi bude 26. apríla

Stalo sa už tradíciou, že naša mestská časť v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR organizuje na jar a v jeseni Jazerskú kvapku krvi. To, že vzácnu tekutinu chodia darovať Jazerčania, aj obyvatelia z iných mestských častí, je prejavom ľudskosti, pochopenia, podania neraz záchrannej ruky tým, ktorí krv súrne potrebujú.

Veríme, že sa aj pri tejto jarnej Jazerskej kvapke krvi, ktorá je v piatok 26. apríla 2019 na prízemí miestneho úradu na Poludníkovej ulici č. 7, stretneme s pravidelnými darcami,
a prídu aj tí, čo sa pre prejav šľachetnosti a pomoci rozhodnú po prvýkrát.

Všetkých úprimne privítame a už vopred ďakujeme.

Zmena veľkosti písma