«

»

mar 28

Štatistické zisťovanie (VZPS)

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých europských krajinách V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 – 2020, sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2019.

Štatistické zisťovanie (PDF; 252KB)

Zmena veľkosti písma