«

»

mar 11

Jarné prednáškové popoludnie

Liga proti reumatizmu na Slovensku za podpory UCB s. r. o

pozýva širokú verejnosť na edukačné podujatie, ktoré bude 26. marca 2019 (utorok) pod názvom

           Jarné prednáškové popoludnie

Uskutoční sa v areáli TUKE, prednášková miestnosť za Univerzitnou knižnicou Boženy Němcovej č. 7 v Košiciach.

Program:

15:00 – 16:00 hod       Príchod, prezentácia účastníkov, výber členských príspevkov LPRe-MP KE na rok 2019

16:00 – 16:15 hod        Privítanie hostí, účastníkov a predstavenie programu

16:15 – 17:00 hod        Prednášky
MUDr. Tomková Soňa: „Edukácia o spôsobe úžívania liekov,
nežiaducich účinkov a nevhodných/vhodných kombináciách“

MUDr. Senčárová Marieta:  „Špecifiká biologickej liečby“

Diskusia

Prestávka a občerstvenie

17:00 – 17:45 hod         Činnosť LPRe SR, Výročná členská schôdza a Plánované aktivity v roku 2019

17:45 – 18:00 hod         Ukončenie, záver

( Doprava mestskou hromadnou dopravou číslo č. 7, 12, 19, 22, R4 podľa miesta odchodu)

Prosíme, účasť potvrďte na telefónnom čísle 0905 821 868 alebo
e-mailom 
kosice@mojareuma.sk 

Zmena veľkosti písma