«

»

mar 05

OZNAM

Hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta SR sa z dôvodu účasti na školení nebudú vydávať v dňoch:

06.03.2019 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod.

07.03.2019 v čase od  8.00 hod. do 13.00 hod.

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová

starostka

Zmena veľkosti písma