«

»

mar 04

Súťažili v bowlingu a boli aj maskami

Seniori z Denného centra, o tom sme už neraz písali a hovorili, patria k naozaj aktívnym, ktorým tí druhí, domasedi, môžu len ticho závidieť, čo všetko stihnú a kde všade chodia. Pred pár dňami sa napríklad rozhodli, že si pôjdu zahrať bowling.

Bolo ich tak veľa, že klubový turnaj museli rozložiť na dva dni. Zo žien boli prvé hneď dve dámy – Eva Nevlahová a Mária Vámošová, ako druhá skončila Anna Peterčáková a tretie miesto obsadila Anna Šmídová. Z mužov bol najlepší Ladislav Furik, druhé miesto vybojoval Andrej Šimko a tretí bol Jaroslav Grieger.

Tých istých seniorov ste mohli o pár dní stretnúť znovu. Na fašiangovom popoludní pri šiškách, ktoré otvorila spevácka skupina. Po nej prišli na rad masky, do ktorých sa poobliekala asi dvadsiatka klubistov. Bola tam lekárka, kuchárka, Červená Čiapočka, požiarnička, muchotrávka, cigánky a ďalšie postavy od výmyslu sveta, ktoré priniesli neskutočnú náladu a príjemnú pohodu. Až takú, že sa dámy pokúšali aj o kankán… Na podujatí bola i starostka, ktorá priznala, že hoci má práce a vybavovačiek nad hlavu, takýto relax jej veľmi dobre padol a pomohol na chvíľu vypnúť.

Práve o pomyselné  „vypnutie“ pri každom podujatí, ktoré si seniori pre seba pripravujú, ide predovšetkým. Zabaviť sa, rozveseliť, nemyslieť na choroby a bolesti, ale naplno sa i v ich veku tešiť zo života.

Zmena veľkosti písma