«

»

feb 25

Oznam o umiestnení veľkokapacitných kontajnerov v mestskej časti

Týmto Vám dávame informácie o umiestnení VKK v našej Mestskej časti. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcom linku:

http://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=2845

Zmena veľkosti písma