«

»

feb 25

Ľudový súbor Halúzka privíta šikovné deti

Slovenské tradície sú krásne

 Občianske združenie Pimpollo organizuje krúžok ľudového tanca Halúzka. Krásy folklóru v ňom majú možnosť objavovať deti od 3 do 9 rokov. Hudobno-pohybová príprava  v detskom veku môže  ovplyvniť vývoj dieťaťa, hlavne jeho pohybové schopnosti, estetické cítenie, disciplinovanosť, sebavedomie, prispôsobivosť, samostatnosť, rozhodnosť, pohotovosť, tvorivosť, a to sú vo vývoji dieťaťa nezanedbateľné fakty.

Ľudové umenie pomáha tiež deťom chápať krásu našich slovenských tradícií.

Krúžok ľudového tanca Halúzka má stretnutia v budove Súkromnej základnej školy na Dneperskej ulici každý utorok.

Zmena veľkosti písma