«

»

feb 13

Jazerský Klub dôchodcov pri Dennom centre v pondelok bilancoval

Kde berú takú energiu a životaschopnosť? 

 Klub dôchodcov pri Dennom centre  na výročnej schôdzi v pondelok bilancoval vlaňajší rok, čo všetko sa mu podarilo pripraviť, aj či splnil predstavy jeho členov o aktívnom klubovom živote. Predseda Ivan Hudec v správe spomenul viaceré z podujatí v oblasti spoločenskej, kultúrnej či športovej, ktoré pripravili vo vlastnej réžii.

V hodnotení vlaňajška priestor venoval aj pripomenutiu akcií zorganizovaných mestom Košice alebo našou mestskou časťou,  na ktoré jazerskí seniori chodievajú. Na Troch kráľov sa v meste zapojili do Košického Trojkráľového behu, do Zimnej olympiády seniorov na Jahodnej, aj Letnej olympiády seniorov v Hotelovej akadémii. V rámci klubových aktivít mávajú súťaže v šípkach, stolnom tenise, bowlingu, pétanque. Chodievajú na spevácke podujatia ako je Seniorská hviezda, niektorí nevynechali ani Jarnú brigádu na čistenie sídliska, hlavne dámy prišli na oslavu ich sviatku, pripravili si viacero výstav – napríklad veľkonočných ozdôb, plodov jesene alebo vianočných dekorácií. Ako jediný klub mesta sa „plavili“ v loďke na Košických Benátkach, boli súčasťou jazerského Parlamentu seniorov, zaujímali sa o klubové besedy venované histórii Košíc, aj európskych miest. Mávali aj „tancovačky“, maškariády, chodievali na výlety, organizovali si vlastné olympiády či stretnutia pri harmonike a chlebe s cibuľou, nezabudol na nich ani Mikuláš so sladkosťami. Nemožno tiež nespomenúť ich spevácky súbor Jazerčan a Jazerské mažoretky. Súbory  účinkujú na rôznych podujatiach, predstavili sa už aj u našich južných susedov v Maďarsku.

Vo výpočte toho, čo všetko vlani sami zorganizovali alebo sa zapojili, by sa dalo ešte veľa pripomenúť a vyzdvihnúť. Klub patrí medzi naozaj aktívne v rámci mesta. Dokazuje to aj ocenenie Klub roka, ktoré prevzali v roku 2016 za prácu. V rámci Mesiaca úcty k starším za aktivity v prospech ostatných Magistrát mesta Košice a Rada seniorov mesta Košice vlani zase ocenili členov ich klubu Máriu Kandrovú a Jiřího Michala.

Klub mal v minulom roku 189 členov, z ktorých väčšina patrila k naozaj aktívnym a  pomáhala výboru zvládnuť organizáciu jednotlivých podujatí. To, že klubisti sú s prácou výboru spokojní, potvrdili aj pri voľbe jeho členov na ďalšie funkčné obdobie. Plný počet hlasov získal a predsedom sa opäť stal Ivan Hudec. Výbor budú „ako staronoví členovia“ tvoriť Marta Lovasová, Filip Fertaľ, Jana Bartošová a ako nová členka Mária Kandrová. Za členov revíznej komisie zvolili  Máriu Mihalyi, Alžbetu Zatorskú  a Emíliu Polákovú.

Na výročnej schôdzi bola aj starostka Lenka Kovačevičová, ktorá nešetrila slovami chvály na prácu klubu a aktivitu jeho členov. „Mať v mestskej časti takých ľudí je pre mňa ako starostku pýcha, lebo naši seniori sú úžasní. Vek, i keď sedemdesiatka je pre mnohých z nich realitou, je v ich prípade len číslo, stále sršia energiou a životaschopnosťou.“ Starostka seniorov tiež poinformovala, čo všetko sa chystá v tomto roku, čomu sa chcú a budú pracovníci úradu aj poslanci pre život v mestskej časti najviac venovať. Pracovnú atmosféru výročnej schôdze spestrila zmesou piesní spevácka zložka klubu.

Zmena veľkosti písma