«

»

feb 04

Návrh zmeny VZN č. 45 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách MČ Košice – Nad jazerom počas volebnej kampane

 

Zmena veľkosti písma