«

»

dec 03

Pondelkové besedy

Pondelkové besedy na našom sídlisku o duševnom zdraví na témy z oblasti psychlógie, psychiatrie, sociálnej práce nielen pre odborníkov ,ale aj širokú verejnosť.. Besedy sú bezplatné, verejne prístupné. Odborný gaarant: Facilitas ,Centrum duševného zdravia,Poliklinika Jazero.Ste srdečne vítaní

Zmena veľkosti písma