«

»

nov 08

NADROZMERNÝ ODPAD nepatrí na verejné priestranstvo

Vážení občania, týmto Vám oznamujeme, že pred Miestnym úradom mestskej časti Poludniková 8 je umiestnený veľkokapacitný kontajner , do ktorého môžte ukladať nadrozmerný odpad. Prosíme občanov aby nadrozmerný odpad neponechávali voľne pri kontajneroch a tým neznečisťovali spoločný verejný priestor – nerobili zo sídliska smetisko.

 

 

Zmena veľkosti písma