«

»

okt 29

Naša mestská časť sa pýši nenápadnými, a pritom vzácnymi ľuďmi

Prevzali ocenenia ako poďakovanie za to, že sú

Po slávnostnom a ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva v končiacom sa volebnom období pokračovalo predpoludnie ďalšou významnou udalosťou – verejným oceňovaním občanov mestskej časti v roku 2018 za ich prínos v rôznych oblastiach života. Je to už tradícia, koná sa tretí rok a verejné ocenenia mestskej časti, ktoré sú morálne, sa udeľujú v podobe čestného uznania mestskej časti, ceny mestskej časti a ceny starostky mestskej časti.

Podujatie spestril krátky kultúrny program. Oceneným, ktorí sa zapísali do kroniky mestskej časti, zablahoželali i poslanci miestneho zastupiteľstva. Alžbetu Hlaváčovú tancom pozdravili aj jej srdcu blízke Jazerské mažoretky a zástupcovia Denného centra seniorov.

Ceny odovzdávali starostka Lenka Kovačevičová a jej zástupca Bernard Berberich.

V tomto roku prevzali ocenenia:

Čestné uznanie Mestskej časti Košice – Nad jazerom v roku 2018

Alexander Zsigmondy – za mnohonásobné darcovstvo krvi, a tým aj za jeho aktívnu pomoc pri záchrane ľudských životov.

Mgr. Peter Novák –   za pestúnsku starostlivosť  a výchovu maloletého Vratka, ktorému vytvoril rodinu a domov.

Alžbeta Hlaváčová –  za aktívne členstvo v Dennom centre a za niekoľkoročné pôsobenie v súbore Jazerské mažoretky.

 

Cena Mestskej časti Košice –Nad jazerom v roku 2018

Nataša Hošáková – za dlhoročné pôsobenie  ako učiteľky a riaditeľky v MŠ
na Družicovej ulici, ktorá si pripomína 40 rokov existencie.

Mária Vozárová – učiteľka v materských školách  za dlhoročnú pedagogickú činnosť pri výchove najmladšej generácie.

Mgr. Oskár Gajdoš –  pedagóg, učiteľ výtvarnej výchovy a slovenského jazyka s praxou
47 rokov za celoživotnú vzdelávaciu činnosť, za mnohonásobné darcovstvo krvi a za jeho aktívny záujem  o dianie v mestskej časti.


Cena starostky Mestskej časti Košice – Nad jazerom v roku 2018

Terézia Baraničová – štatutárka Košickej organizácie vozičkárov Nezávislý život

Helena Ločová – vodička DPMK, a. s.

Mgr. Emília Kušníriková – dlhoročná učiteľka a riaditeľka Súkromnej základnej školy
na Dneperskej ulici

 Oceneným úprimne blahoželáme.

Zmena veľkosti písma