«

»

okt 11

Pozvánka na rokovanie komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia.

Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia pri miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Nad jazerom pozýva členov komisie a obyvateľov mestskej časti na rokovanie komisie so stretnutím účastníkov dňa 15. 10. 2018 /v pondelok/ o 14.30 hod v zasadacej miestnosti na prízemí MÚ MČ Košice – Nad jazerom na Poludníkovej ulici č.7 v  Košiciach. Program tvorí prerokovanie návrhu umiestnenia stavy „Polyfunkčný objekt Klas“ Košice – Nad jazerom, Bukovecká ulica. Rokovanie komisie je verejnosti prístupné.

Zmena veľkosti písma