«

»

okt 01

Včera bol posvätený nový chrám

Zasvätený je Presvätej Bohorodičke Ochrankyni

 Včera, v nedeľu 30. septembra košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur CSsR spolu so sekretárom Kongregácie pre Východné cirkvi vladykom Cyrilom Vasiľom SJ a ďalšími predstaviteľmi cirkvi posvätili v našej mestskej časti nový farský chrám.

 

 

Je to unikátna stavba, ktorá kopíruje byzantské architektonické prvky antickej konštatinopolskej katedrály Hagia Sophia. K tomu, že sa stáva jedinečnou dominantou Košíc, prispieva aj originálny mozaikový ikonostas zhotovený srbskou umeleckou dielňou Mosaic of Eden, ktorý zatiaľ na Slovensku nemá obdobu. Chrám, zasvätený Presvätej Bohorodičke Ochrankyni bude takto pripomínať byzantské korene cyrilometodskej misie na Slovensku.

Myšlienka stavby chrámu vznikla v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa začala Nad jazerom formovať Gréckokatolícka farnosť. Časom sa potvrdila potreba tejto vízie. Výstavba kostola sa začala 8. septembra 2011 na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky liturgickým požehnaním a položením základného kameňa a posvätenia dreveného kríža. Dokončená bude v budúcom roku, kedy by mala byť rozobratá provizórna kaplnka, ktorá slúžila veriacim viac ako 20 rokov. Náklady na stavbu chrámu v tomto čase predstavujú 650 000 eur.

Na posvätenie chrámu prišlo veľa veriacich, predstavitelia štátnej správy, samosprávy, aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a bývalý primátor Košíc Richard Raši.

Zmena veľkosti písma