«

»

sep 10

Výmenník Važecká pozýva

Otvorme dvere, otvorme myseľ

Výmenník Važecká na Važeckej ulici pokračuje po lete a prázdninách v pravidelných aktivitách.  Prvá je už v utorok, 11. septembra 2018 a venovaná bude projektu  Otvorme dvere, otvorme myseľ.  Pripravuje sa v spolupráci s Denným centrom duševného zdravia Facilitas n.o. Košice a jeho poslaním budú  raz mesačne zážitkové workshopy zamerané na duševné zdravie.

V doobedňajších hodinách sú naplánované workshopy pre deti školských zariadení, poobede pre klientov a verejnosť. Workshopy pre deti sa sústredia na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj k iným, na rozvoj tvorivosti, aktivity a motivácie. Workshopy pre dospelých sa zamerajú na význam vlastného sebapoznávania, nahliadania na svoje prežívanie v interakcii s druhými.

Súčasná doba prekonáva takmer všetky vzdialenosti, ale nevytvára dostatočnú až žiadnu blízkosť. O to  je dôležitejšie posilňovanie nezdolnosti, cieľavedomé pestovanie húževnatosti, podnecovanie k pružnosti pri riešení problému a podpora zdravej sebaúcty, teda akési životné otužovanie.

Počas stretnutí budú  tieto workshopy: Arteterapeutický workshop, ktorý sa zameriava na výtvarné umenie. Výsledné dielo sa však nehodnotí, ale dôraz sa kladie na proces tvorby, obsah a výpovednú  hodnotu. A tiež  muzikoterapiu, teda  liečbu hudbou, ktorá dáva priestor na vyjadrovanie emócií, zdieľanie spoločného zážitku, vnímanie zvukov, rytmu, intenzity.

Harmonogram stretnutí: Vo vybraný termín v mesiaci v čase od 9.00 do 11.00 hodiny pre deti, v čase od 13.00 do 15.00 hodiny pre klientov, DO 16.30 hodiny pre verejnosť. Stretnutia sú verejne prístupné, bezplatné.

Viac info: https://vymenniky.sk/podujatia/otvorme-dvere-otvorme-mysel-workshop-3/

Zmena veľkosti písma