«

»

aug 08

O Z N A M

Dňa 09.08.2018 (štvrtok) sú úradné hodiny MÚ MČ Košice – Nad jazerom upravené nasledovne:

 

od 6.00 hod. – 12.00 hod. a od 13.00 hod. – 14.00 hod.

Zmena veľkosti písma