«

»

júl 31

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Týka sa pozemkov s porastom a lesných pozemkov

v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice – okolie od 01.08.2018 od 6.00 hod. do odvolania.

Zmena veľkosti písma