«

»

máj 14

Rozprávkové Jazero otvorí „Knihu rozprávok“

Dlhou tradíciou sa pýši prehliadka dramatizovaných rozprávok Rozprávkové Jazero, ktorú pravidelne raz ročne organizuje Špeciálna základná škola z Rovníkovej ulice. Túto stredu (16. mája) bude jej 23. ročník. Zapoja sa do nej deti špeciálnych základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti odboru školstva Okresného úradu Košice.

Poslaním prehliadky je prostredníctvom dramatickej výchovy podporovať sociálny rozvoj osobnosti dieťaťa, ale aj rozvinúť často skryté nadanie a schopnosti, rozvíjať porozumenie a zlepšovať orientáciu vo vzťahoch medzi ľuďmi. Detským hercom tiež pomáha vyjadrovať sa i prekonať trému z javiska a hrania pred druhými.

Prehliadka bude v Kultúrnom stredisku Jazero na Spišskom námestí č. 1, začína o 10:00 hodine a predstavia sa štyri košické školy – Špeciálna základná škola z Odborárskej ulice, Špeciálna základná škola z Inžinierskej ulice, Spojená škola z Vojenskej ulice a organizátor – Špeciálna základná škola z Rovníkovej ulice. Každá predvedie inú rozprávku.

Výkony, ktoré tieto deti so zdravotným znevýhodnením, z ktorých časť pochádza aj zo sociálne znevýhodneného prostredia, na každom ročníku prehliadky podávajú, sú obdivuhodné. Ak ste na ich vystúpenie zvedaví a máte chuť prísť ich podporiť, radi vás spolu s organizátorom divadelnej prehliadky privítame v Kultúrnom stredisku Jazero. Určite to bude také pekné ako vlani (na snímkach).

 

Zmena veľkosti písma