«

»

apr 16

Jazerská kobra vyrazila do terénu

Mapovala, čo treba opraviť alebo vymeniť

 Zima je definitívne za nami. Jej „mladšia a krajšia sestra“ jar sa snáď už pevne ujme vlády a my sa môžeme v domácnostiach i v mestskej časti pustiť do čistenia, opráv, zmien a vytvárania nových vecí, ktoré nám spríjemnia žitie. Čo všetko nás čaká, na to sa pozrela Jazerská kobra – pracovníci oddelenia výstavby a investičnej činnosti miestneho úradu spolu so starostkou.

Kobra prešla všetko od jedného konca sídliska po druhý a zaznamenala to najpodstatnejšie, čo musí prejsť výmenou alebo revitalizáciou. Aby nič nevynechali a všetko stihli, premiestňovali sa na bicykloch.

Opraviť treba napríklad poškodeného koníka na detskom ihrisku, vymaľovať plot na inom detskom ihrisku, vymeniť guľatinu na váhadlovej hojdačke, osadiť klietky na kontajnery, odstrániť alebo opraviť nefunkčné lavičky prípadne dať nové, vymeniť parkové koše za betónové, opraviť stroje vo fitnesparku v lesoparku, podlahu mosta v rekreačnej lokalite i lavičky na pláži, hlavne na volejbalovom a detskom ihrisku.  Zastavili sa aj pri prvej klietke na kontajnery, ktorá je na Meteorovej ulici. Dve ďalšie čoskoro pribudnú na Ždiarskej ulici č. 1 a 5.

Kobra (čo je skladačka prvých písmen slov kontrola, operatívnosť, bezpečnosť, rozmanitosť, asanácia) zistila toho dosť, čo poškodila zima a zmeny počasia. Ale žiaľ, niekde aj vandali, ktorí sa zrejme držia nemúdrosti: „Po mne potopa…“

Toto sú niektoré nedostatky, ktoré Jazerská kobra zistila.

Zmena veľkosti písma