«

»

apr 16

V našej mestskej časti bol 1. Jazerský Parlament seniorov

Aj starší občania potrebujú byť informovaní

Na našom sídlisku žije vyše 6-tisíc občanov, ktorí majú 61 a viac rokov a tvoria takmer štvrtinu všetkých Jazerčanov. Majú už svoje roky, neznamená to však, že sa nezaujímajú o život a dianie v mestskej časti a nechceli by vedieť, prečo sa niečo vyvíja tak alebo onak.

 

 

Otázky a hľadanie odpovedí na ne boli podnetom,  aby  OO Únie žien Slovenska Košice IV  (ÚŽS), Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Košice – Nad jazerom (JDS) a naša mestská časť spoločne pripravili 1. Jazerský Parlament seniorov. Hosťami boli za ÚŽS predsedníčka OO Košice IV Božena Géciová, za ZO Košice – Nad jazerom JDS Ivan Hudec, námestníčka primátora Renáta Lenártová, veliteľ jazerskej stanice Mestskej polície Miroslav Fajčík, za Správu mestskej zelene Igor Petričko, za Denný stacionár Tvoja šanca Katarína Hermely a za Psychosociálne centrum Daniela Jaroši.

Každý za svoju oblasť hovorili o najaktuálnejších veciach týkajúcich sa Jazera, aj jeho obyvateľov. Námestníčka primátora Renáta Lenártová sa napríklad venovala téme výtlky a posyp po zime, Slaneckej ceste a s tým súvisiacim problémom vlastníckych vzťahov pri vykupovaní pozemkov,  čisteniu vody v jazere, rybárčeniu v ňom, ale i sociálnym a malometrážnym bytom. Veliteľ jazerských mestských policajtov Miroslav Fajčík hovoril o probléme čistota, ľuďoch, čo majú 24 hodín „voľno“ a často nevedia, čo s ním, o vzťahu psičkári a tí ostatní, aj o parkovaní áut niekedy úplne všade. Igor Petričko za záhradníkov uviedol, že na sídlisku je cca 100 hektárov zelene, o ktorú sa musia starať, venoval sa aj podmienkam výrubu stromov či o vlastnej výsadbe stromov niektorými obyvateľmi. Ivan Hudec uviedol, že Jednota dôchodcov Slovenska má viac ako 80-tisíc členov, čo už je mohutný hlas pri presadzovaní požiadaviek, i keď občas by sa zišiel ešte väčší priestor na dialóg medzi dôchodcami a organizáciami, ktoré by im mali byť nápomocné. Katarína Hermely predstavila denný stacionár Tvoja šanca, v ktorom je hlavnou myšlienkou činnosti uprednostňovanie pracovných terapií a aktivít šitých na mieru jednotlivým klientov. Dvere sú otvorené pre každého, kto ich potrebuje, nech má 18, 30 alebo 50 rokov. Daniela Jaroši predstavila ich Psychosociálne centrum, ktoré sa zameriava aj na zdravotné, aj na sociálne problémy občanov. V poslednom období hlavne na vážny problém – exekúcie. Centrum je tiež útulkom pre matky s deťmi i denným stacionárom pre ľudí od 18 rokov vyššie.

Jazerskí seniori sa veľa dozvedeli, ale koniec stretnutiu to ešte nebol. Priestor dostali aj ich konkrétne podnety. Napríklad na prístupovú cestu ku garážam na Uralskej ulici, na aroganciu niektorých občanov a parkovaní šoférov doslova pred vchodom do bloku, na zabudnutý odvoz pohrabaného lístia, výruby stromov na konkrétnych uliciach, o ľuďoch, ktorí vystupujú ako plynári či elektrikári a robia všetko, aby oklamali dôverčivých seniorov, aj o premnožených holuboch, ktoré sú roznášačmi infekcií a znečisťovateľmi balkónov a okien panelákov.

Na záver viac ako dvojhodinového Parlamentu seniorov zástupcovia Únie žien Slovenska, Jednoty dôchodcov Slovenska a za našu mestskú časť starostka Lenka Kovačevičová, ktorá celé stretnutie aj moderovala, podpísali Rámcovú dohodu o partnerstve a spolupráci, čo je významný krok. Ako zdôraznila i Božena Géciová, aj starší obyvatelia potrebujú byť informovaní a dostávať odpovede na to, čomu nerozumejú, čo ich trápi alebo čo by radi zmenili.

Zmena veľkosti písma