«

»

apr 12

Spomienka venovaná Sándorovi Máraimu

Na Máraiho námestí bola včera spomienková slávnosť venovaná 118. výročiu narodenia jedného z najvýznamnejších európskych spisovateľov 20. storočia Sándora Máraia. Narodil sa a do 18-tych narodenín žil v našom meste, v dome na Mäsiarskej č. 35. Hoci potom pôsobil už len v cudzine, najviac v Amerike, v jeho dielach zohrali Košice významnú úlohu. Často sa k nim v myšlienkach a opisoch v tvorbe vracal.

Zomrel v roku 1989 v americkom San Diegu. Rok po smrti dostal najvyššie maďarské umelecké vyznamenanie – Kossuthovu cenu.

 Za našu mestskú časť v mene starostky kyticu kvetov položila a pamiatke uznávaného spisovateľa sa poklonila vedúca oddelenia kultúry Ing. Ildikó Szegedyová.

 Po spomienke pri soche sa účastníci premiestnili do jeho rodného domu, kde bola znovu otvorená Pamätná izba Sándora Máraia s novou expozíciou. Medzi vystavenými predmetmi sú aj niektoré originálne veci z pôvodnej výstavy spred roku 2011.

Zmena veľkosti písma