«

»

apr 10

Vrcholia prípravy na Dni Ukrajiny

 Aj my sa zapojíme  

Združenie FEMAN od 19. do 26. apríla organizuje 4. ročník podujatia Dni Ukrajiny 2018 v Košiciach.               Je to výnimočný cezhraničný projekt podporujúci rozvoj spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Na zorganizovaní bohatého týždenného programu          sa podieľa viacero partnerom, medzi nimi aj my.                 Naším dňom bude utorok, 24. apríla 2018.

 

Predpoludním je pripravený výchovný koncert pre tri jazerské základné školy. Mladí poslucháči sa dozvedia základné informácie o našom susedovi – Ukrajine a potom sa im predstaví tanečný súbor Lienka. Pochádza z Novej Kachovky, čo je mestečko na juhu Ukrajiny. Začalo sa stavať ako miesto ubytovania pracovníkov výstavby Kachovskej priehrady. Dnes má asi 50 až 55-tisíc obyvateľov.

 

Popoludní je pod záštitou našej starostky, ktorá bude aj sprievodcom, pripravená prehliadka mestskej časti.

 

Náš deň uzavrie kultúrny program, ktorý bude od 17:00 hodiny v Kultúrnom stredisku Jazero. Vystúpia v ňom už spomínaný súbor Lienka a súbor Gracia z Vinice.

Ľudový umelecký súbor Ministerstva školstva a vedy Ukrajiny Lienka  je súborom modernej choreografie. Vznikol v roku 1995 a odvtedy rozdáva divákom radosť a potešenie z tanca. Pozostáva z viacerých tanečných skupín, v ktorých je  približne 150 detí rozdelených podľa veku.

Ľudový tanečný súbor Ukrajiny, umelecký súbor športových tancov Gracia pred troma rokmi oslávil  25 rokov činnosti.  Funguje v meste Vinica, ktoré má asi 360-tisíc obyvateľov a leží  na rieke Južný Bug.  Pri tanci sa sústreďuje na rôzne tanečné žánre a formy detskej zábavy v kontexte s národnými tradíciami a kreativitou. Cieľom lídrov je učiť deti, aby pochopili umenie a stali sa jeho neoddeliteľnou súčasťou. Každý tanec je samostatný príbeh, skutočná akcia.

Vstup na podvečerný koncert v Kultúrnom stredisku Jazero je zadarmo. Vstupenky si záujemcovia budú môcť čoskoro vyzdvihnúť v Kultúrnom stredisku Jazero a na prízemí miestneho úradu v Kancelárii prvého kontaktu.

Zmena veľkosti písma