«

»

mar 01

Prázdninová korčuľovačka

Ľad plný radostí

Ako po minulé roky aj tento ročník Prázdninovej korčuľovačky, ktorý bol v Crow aréne, vyčaril úsmev na tvárach detí i dospelých. Myšlienkou podujatia zorganizovaného pre Jazerčanov bolo na niekoľko chvíľ zabudnúť na denné starosti a venovať sa milej zábave. Nabitý program bol plný aktivít,  hlavne pre deti.  Ľadová plocha bola od začiatku plná šikovných korčuliarov.

 

Na ľade boli i deti  z Detského domova z Uralskej ulice, ktoré mali z pohybu na ľade obrovskú radosť. Korčuliarom robili po celý čas spoločnosť maskoti – Mimoni aj Mickey Mouse so svojou Daisy.
Atmosféra na ľadovej ploche, bola uvoľnená a  zábavná.  Najmä pri súťažiach, do ktorých sa za sladké odmeny zapájali predovšetkým deti.  Korčuliarov povzbudzovali aj starostka, jej  zástupca i viacerí jazerskí poslanci, ktorí tiež nechýbali na tomto „ľadovom“ podujatí.

DD

 

Zmena veľkosti písma