«

»

mar 06

Jarná brigáda na našom sídlisku

Práce je dosť, uvítame každú ruku

Dúfame, že pani Zima nám konečne zamáva na rozlúčku a privítame očakávanú jar. K nej neodmysliteľne patrí veľké upratovanie. Robíme ho doma, ale urobiť ho chceme aj na našom sídlisku. Plánujeme vyčistiť breh Hornádu, zveľadíme priestor pred miestnym úradom, zlikvidujeme čiernu skládku odpadu na našom sídlisku.

 

Veríme, že sa do jarného upratovania zapojíte všetci, ktorým to časovo len trochu vyjde. K zamestnancom miestneho úradu a aktivačným pracovníkom sa už prisľúbili pridať členovia Slovenského skautingu, 68. zbor Biele vrany Košice, aj dobrovoľníci z Dobrovoľníckeho centra Košíc.  Príďte aj vy. Práce je dosť.

Stretneme sa v sobotu, 17. marca 2018 o 8:00 hod

na nádvorí miestneho úradu na Poludníkovej ulici č. 7.

Zmena veľkosti písma