«

»

feb 16

Výmenník Vazečká organizuje podujatie Spoznaj Sídlisko Nad jazerom

Predstaví troch výnimočných ľudí cez fotografiu, stolnú hru a históriu

Sídliskový deň je podujatie, ktoré má priniesť oslavu Sídliska Nad jazerom a jeho obyvateľov – talenty od prírody, skromných jedincov, nadaných umelcov, zaujímavé osobnosti, ktorí ostávajú v čiastočnej či úplnej anonymite. Tieto talenty sa snažia organizátori podujatia nájsť, sprostredkovať zážitok zo stretnutia s nimi či nachádzať  inšpirácie v ich tvorbe, aktivitách, práci.

Sídliskový deň bude v piatok,  23. februára 2018 od 17:30 do 19:30 hodiny vo Výmenníku Važecká. Predstavia sa na ňom Aleš Marenčík, Mária Bujňáková a Danka Kušnírová.

Aleš Marenčík je fotograf, a tak je samozrejmé, že priblíži svoju fotografickú tvorbu so zameraním hlavne na sídliskovú inšpiráciu.

Mgr. art. Mária Bujňáková je spoluzakladateľkou dizajnérskeho štúdia Furnicoolture (2015), ktoré pôsobí v Košiciach.  Venuje sa  produktovému, grafickému, aj interiérovému dizajnu. Jedným z jej výnimočných počinov je vytvorenie spoločenskej hry na tému sídliska s názvom Panelák.

Dana Kušnírová je autorkou knižky Košické dostaveníčka, ktorá odhaľuje zaujímavosti z prostredia košických pohostinstiev v rokoch 1918 – 1948.  Spolu s Mgr. Petrom Annomom z Archívu mesta Košice založili v roku 2017 spoločnosť HistoricKE, ktorá sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti histórie. Na Sídliskovom dni by rada rozprúdila diskusiu na tému história Sídliska Nad jazerom.

 

Foto: Aleš Marenčík

 

Zmena veľkosti písma