Monthly Archive: február 2015

feb 24

Poslanci na zastupiteľstve zvolili kontrolóra, plány činnosti komisií aj ich členov  

Na druhom riadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré bolo 19. februára     a viedla ho starostka Lenka Kovačevičová, sa z 13 poslancov zúčastnili jedenásti,  dvaja sa ospravedlnili. Riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru SR Košice – Nad jazerom pplk. Ing. Martin Gančarčik a veliteľ stanice Mestskej polície Košice – Nad jazerom Ing. Miroslav Fajčík  vo svojich správach poslancov informovali …

Chcem vedieť viac »

feb 24

Kontrolný deň v problémových lokalitách

Starostka našej mestskej časti Lenka Kovačevičová, starosta Mestskej časti Košice Krásna Marel Kažimír a veliteľ stanice Mestskej polície Nad jazerom Ing. Miroslav Fajčík v stredu absolvovali kontrolný deň. Zamerali sa počas neho na lokalitu osady Lubina, schátralý objekt na Galaktickej ulici a  na Vyšný dvor v Krásnej. Všade tam žijú prevažne Rómovia a ľudia bez domova. Najväčšia skupina osadníkov …

Chcem vedieť viac »

feb 24

Jazerská korčuľovačka

feb 24

Spomienková slávnosť k výročiu oslobodenia Košíc

Položili vence a kytice Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Košický samosprávny kraj, Okresný úrad Košice a Mesto Košice si pripomenuli 70. výročie oslobodenia Košíc Červenou armádou pietnym aktom kladenia vencov a kytíc pri pamätníkoch na Námestí osloboditeľov. Na udalosti sa zúčastnili predstavitelia mesta a kraja i občania, medzi ktorými boli aj priami účastníci protifašistického odboja. Po uložení vencov a kytíc …

Chcem vedieť viac »

feb 23

Ďalšie opatrenie na zvýšenie bezpečnosti

Pribudla kamera Mestská časť vlani realizovala projekt „Rozšírenie kamerového systému“, ktorý finančne podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Kamera bola umiestnená v rekreačnej lokalite Jazero. Pomôže zabrániť poškodzovaniu majetku mestskej časti a prispeje k bezpečnosti ľudí, ktorí sa pohybujú v tejto lokalite. Inštalovaním kamery  sa urobil ďalší krok k pokojnejšiemu bývaniu na našom sídlisku.  

feb 23

Veľká porada pracovníkov úradu

“Mojím krédom je poriadok“ Na pracovnej porade, ktorú zvolala starostka Lenka Kovačevičová, sa 15. januára stretli pracovníci miestneho úradu. „Symbolicky som vybrala 15 – teho, pretože od „horúčky sobotňajšej noci,“ teda od 15. novembra, kedy boli voľby do samosprávnych orgánov, uplynuli presne dnes dva mesiace. A mesiac odo dňa, kedy som oficiálne nastúpila     ako …

Chcem vedieť viac »

feb 23

Príprava na referendum

  Termín referenda, ktoré bude 7. februára 2015, sa blíži,  starostka mestskej časti     Lenka Kovačevičová  preto zvolala v utorok tento týždeň v súlade  s ust.   § 14 ods. 4 zákona  NR SR číslo 564/1992 Zb.  o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov prvé zasadnutie okrskových komisií v našej mestskej časti. V referende budú oprávnení …

Chcem vedieť viac »

feb 23

Starostka sa stretla so spevákmi i členmi Denného centra

  Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová sa pred pár dňami stretla s členmi speváckeho zboru Jazerčan, ktorého meno je známe už aj za hranicami sídliska. Súťažne spievali a domov sa neraz vrátili s oceneniami. Naposledy sa zaskveli             na 13. regionálnej prehliadke folklóru dospelých v Šaci pod názvom Na košickej …

Chcem vedieť viac »

feb 23

Novoročný príhovor starostky

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa k Vám v tento slávnostný deň nového roka 2015 prihovorila. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenia si nových cieľov, ktoré by sme chceli v roku 2015 dosiahnuť. Zároveň je to aj čas bilancovania čo  nám priniesol rok  predchádzajúci či už …

Chcem vedieť viac »

feb 23

V pondelok bolo ustanovujúce jazerské miestne zastupiteľstvo

Starostka i poslanci zložili sľub a ujali sa funkcií V pondelok 15. 12. 2014 bolo v Dennom centre seniorov ustanovujúce miestne zastupiteľstvo. Jeho program tvorili slávnostná a pracovná časť. Prítomní si vypočuli informáciu predsedníčky miestnej volebnej komisie Ing. Miroslavy Kubovčíkovej                 o výsledkoch novembrových komunálnych volieb. Potvrdila, že …

Chcem vedieť viac »

Zmena veľkosti písma