Archív kategórii: Verejná vyhláška

jún 15

Rozhodnutie o zastavení konania

Rozhodnutie o zastavení konania

jún 06

Stavebné úpravy bytu_rozhodnutie

Stavebné úpravy bytu_rozhodnutie

máj 22

Oznámenie o začatí stavebného konania_Baltická 14

Oznámenie o začatí stavebného konania

máj 22

Program odpadového hospodárstva_záverečné stanovisko

Program OH_záverečné stanovisko

máj 16

Rozhodnutie o umiestnení stavby – Bytový dom s polyfunkciou-LAGO

Rozhodnutie o umiestnení stavby_LAGO

apr 11

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Zisťovanie SiLC

mar 27

Oznámenie o začatí kolaudačného konania_Kaspická ul.

Oznámenie o začatí KK_Kaspická ul.

mar 15

Oznámenie o začatí územného konania_bytový dom LAGO

Oznámenie o začatí UK_LaGO

mar 01

Rekonštrukcia plynovodov_stavebné povolenie

stavebné povolenie

feb 08

Oznámenie o zmene – Regionálna integrovaná územná stratégia KSK

Oznámenie o zmene – Regionálna integrovaná územná stratégia KSK

Staršie «

Zmena veľkosti písma