Archív kategórii: Verejná vyhláška

okt 11

Verejné vyhlášky 11.10.2018

Mesto Košice – Verejná vyhláška zverejnená dňa 11.10.2018 Daňový úrad Košice – Verejná vyhláška zverejnená dňa 11.10.2018

aug 21

Stavebné konanie – Obnova BD Raketová9, 10

Stavebné konanie – Obnova BD Raketová 9, 10 Košice

aug 16

Verejná vyhláška – Časť B.2 – Eurovelo 11

Verejná vyhláška – Časť B.2 – Eurovelo 11

aug 07

Oznámenie o začatí územného konania – rekonštrukcia Slaneckej cesty

Oznámenie o začatí územného konania – rekonštrukcia Slaneckej cesty

aug 03

Oznámenie o začatí stavebného konania- rekonštrukcia plynovodov

Oznámenie o začatí stavebného konania – rekonštrukcia plynovodov

aug 02

Stavebné povolenie – Rekonštrukcia parných rozvodov Hydina

júl 25

Oznámenie o začatí ÚK – Súbor GOLIAN

Oznámenie o začatí ÚK – Súbor GOLIAN

júl 24

Oznámenie o opätovnom predĺžení lehoty – územný plán

Oznámenie o opätovnom predĺžení lehoty – územný plán

júl 04

Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie – obnova BD Jenisejská 57,59, 61, 63

jún 28

Oznámenie o začatí SK_Rekonštrukcia parných rozvodov sústavy CZT pre spoločnosť Hydina

Oznámenie o začatí SK

Staršie «

Zmena veľkosti písma