Archív kategórii: Verejné obstarávanie

feb 14

4. kvartál súhrnné správy

Štvrťročná súhrnná správa 4.Q 2018 Štvrťročná súhrnná správa 4.Q 2018 – EKS

feb 14

Údržba výťahov VO 2019

3.1 Príloha č.1 k výzve Sp.č Príloha č.2 k výzve 173-2019 Príloha č.3 k výzve 173-2019 výzva

feb 11

Výroba a tlač jazerčana VO 2019

Príloha č.1 k výzve Sp.č Príloha č.1 k zmluve č. ……. Výzva Zmlúva

feb 04

Tonerové náplne

Príloha č.1 k výzve , Sp.č.46-2019 Príloha č.1 k zmluve Príloha č.2 Rámcová zmluva výzva zmluva

feb 04

Oprava a servis zabezpečovacích zariadení

3a)Príloha č.1 k výzve Sp.č Komplet 4Q 2018 Monitorovanie plnenia Rámcová zmluva Výzva  

mar 04

Súťažné podklady – Riešenie statickej dopravy na raketovej ulici:

Súťažné podklady – Riešenie statickej dopravy na raketovej ulici: Príloha č.1 spisu č. 413_2016 Príloha č.2 – Ponuka plnenia kritéria Príloha č.3 – návrh zmluvy Príloha č.5 spisu č. 413_2016 Príloha č.6 spisu č. 413_2016 Súťažné podklady

Zmena veľkosti písma