Archív kategórii: Dôležité oznamy

apr 16

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domacnostiach a u jednotlivcov (lKT)

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domacnostiach a u jednotlivcov (lKT) Zisťovanie IKT (PDF; 295KB)

mar 28

Štatistické zisťovanie (VZPS)

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých europských krajinách V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 – 2020, sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2019. Štatistické zisťovanie (PDF; 252KB)

mar 05

OZNAM

Hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta SR sa z dôvodu účasti na školení nebudú vydávať v dňoch: 06.03.2019 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. 07.03.2019 v čase od  8.00 hod. do 13.00 hod. Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová starostka

feb 25

Oznam o umiestnení veľkokapacitných kontajnerov v mestskej časti

Týmto Vám dávame informácie o umiestnení VKK v našej Mestskej časti. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcom linku: http://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=2845

jan 30

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domacností (EU SILC)

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domacností (EU SILC) Zisťovanie PDF 309KB

dec 17

Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2019. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému …

Chcem vedieť viac »

okt 26

OZNAM – deratizácia

okt 22

Zmena čísla MŠ Galaktická

sep 10

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

júl 31

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Týka sa pozemkov s porastom a lesných pozemkov v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice – okolie od 01.08.2018 od 6.00 hod. do odvolania.

Staršie «

» Novšie

Zmena veľkosti písma