Archív kategórii: Dôležité oznamy

okt 26

OZNAM – deratizácia

okt 22

Zmena čísla MŠ Galaktická

sep 10

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

júl 31

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Týka sa pozemkov s porastom a lesných pozemkov v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice – okolie od 01.08.2018 od 6.00 hod. do odvolania.

jún 29

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

jún 26

Zrušenie opatrenia MVP

Zrušenie opatrenia MVP

jún 20

Oznámenie

Oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie stanovísk a pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia“ Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti predĺženie lehoty na doručenie písomných pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept …

Chcem vedieť viac »

jún 18

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach oznamuje o Vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a okresu Košice – okolie od 15.06.2018 od 15.00 hod. až do odvolania.

apr 11

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi 2018

opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi 2018 – pdf verzia                    

Chcem vedieť viac »

apr 11

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Zisťovanie SiLC

Staršie «

» Novšie

Zmena veľkosti písma