Archív kategórii: Dôležité oznamy

jan 13

Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistické zisťovanie VZPS

dec 10

Štatistické zisťovanie RÚ

Štatistické zisťovanie Štatistické zisťovanie PDF

nov 26

Celoročný bezplatný zber elektroodpadu

Celoročný bezplatný zber elektroodpadu Bezplatný zber elektroodpadu (PDF: 1,5MB)

sep 29

OZNAM

Z dôvodu práceneschopnosti budú dňa 30. 9. 2019 (pondelok) v čase od 13:00 hod. zatvorené kancelária ohlasovne pobytov a kancelária osvedčovania listín a podpisov Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Nad jazerom.                                                               

aug 30

Zákaz kúpania na Plážovom kúpalisku Jazero

jún 14

Európske zisťovanie o zdraví (EHIS)

Zisťovanie EHIS; PDF (345 KB)

Chcem vedieť viac »

máj 21

Spoločnosť TEKO oznamuje, že v lete pristúpi k postupnému znefunkčneniu podzemných šácht SCZT

Spoločnosť TEKO oznamuje, že v lete pristúpi k postupnému znefunkčneniu podzemných šácht SCZT TEKO oznam pdf

máj 12

Zasielajte nominácie na verejné ocenenia kraja

Každoročnou tradíciou Košického samosprávneho kraja je udeľovanie najvyšších ocenení  jednotlivcom a kolektívom. Aj vďaka nim sa o ich záslužnej  práci a aktivitách dozvie široká verejnosť mesta i kraja. Verejnými oceneniami sú „Cena Košického samosprávneho kraja“, „Cena predsedu Košického samosprávneho kraja“  a „Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja“. Ceny sa udeľujú na základe návrhov poslancov zastupiteľstva, poslaneckých …

Chcem vedieť viac »

apr 16

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domacnostiach a u jednotlivcov (lKT)

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domacnostiach a u jednotlivcov (lKT) Zisťovanie IKT (PDF; 295KB)

mar 28

Štatistické zisťovanie (VZPS)

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých europských krajinách V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 – 2020, sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2019. Štatistické zisťovanie (PDF; 252KB)

Staršie «

Zmena veľkosti písma