Archív kategórii: VZN zverejnené vyvesením

feb 04

Návrh zmeny VZN č. 45 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách MČ Košice – Nad jazerom počas volebnej kampane

Návrh zmeny VZN č. 45 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách MČ Košice – Nad jazerom počas volebnej kampane    

júl 25

Návrh VZN referendum 2017

Návrh VZN referendum 2017

apr 05

Zmeny VZN zverejnené vyvesením, Apríl – 2017

  Zmena VZN č. 35 Zmena VZN č. 36 Zmena VZN č. 40  

feb 22

VZN zverejnené vyvesením

  Návrh na zmenu VZN č. 35 Návrh na zmenu VZN č. 36 Návrh na zmenu VZN č. 40  

dec 05

Návrh zmeny VZN č. 44

Návrh zmeny VZN č. 44

Zmena veľkosti písma