_
 

 
 
 

 

Petícia za zachovanie autobusových spojov

Marec 2008
Situácia v mestskej čast
i

Po predložení nového linkového vedenia mestskej hromadnej dopravy Dopravným podnikom mesta Košice, mestská časť vzniesla námietky, ktoré DPMK neakceptoval. Následne starostka mestskej časti a poslanci MiZ spustili petíciu za zachovanie autobusových spojov. Presné znenie petície Vám ponúkame v závere tejto správy. K dnešnému dňu petíciu svojiim podpisom podporilo viac ako 2.000 občanov Jazera.

 

PETÍCIA ZA RIEŠENIE MHD V MESTE KOŠICE

My, dolu podpísaní slobodní občania mesta Košice nesúhlasíme s diskrimináciou prerozdelenia spojov MHD pre občanov MČ Košice – Nad jazerom.
Preto sa obraciame na zákl. čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve touto cestou na Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, primátora mesta Košice a riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice vo veci riešenia MHD v meste Košice a to s požiadavkami:

  • z a c h o v a ť autobusový spoj č. 38 pre občanov MČ Košice – Nad jazerom s cieľovou stanicou Nemocnica v Šaci,
  • z a c h o v a ť autobusový spoj č. 13 so zastavovaním v MČ Jazero hlavne pre invalidných občanov pre ich dostupnosť do MČ Opátske,
  • n o v o z r i a d e n ý autobusový spoj č. 54 zo sídliska Ťahanovce cez sídlisko Dargovských hrdinov so zachádzaním do MČ Košice – Nad jazerom po zastávku Dneperská aj mimo dopravnej špičky.


Ďakujeme!

Predseda petičného výboru:
MVDr. Anna Jenčová, starostka MČ Košice-Nad jazerom, adresa: Námestie kozmonautov 6, 040 12 Košice
Členovia petičného výboru:
MVDr. Anna Jenčová, Námestie kozmonautov 6, 040 12 Košice, Ing. Albert Harvan, Bukovecká 7, 040 12 Košice, Mgr. Peter Vaľko, Amurská 2, 04 0 12 Košice, MVDr. Miriam Medvecová, Čingovská 1, 040 12 Košice, Ing. Jozef Drábik, Uralská 13, 040 12 Košice, JUDr. Miroslav Capulič, Ždiarska 3, 040 12 Košice, Mgr. Gabriela Kurucová, Rovníková 10, 040 12 Košice, Mária Jokeľová, Galaktická 1, 040 12 Košice, Štefan Čabala, Nám. Kozmonautov 7, 040 12 Košice, Ing. Milan Papcun, Meteorová 1, 040 12 Košice, Lucia Hamzová, Raketová 6, 040 12 Košice

   

© 2008 PeterBorszek.com