_
 
 
 

 

Detské dopravné ihrisko pre MŠ Galaktická

 

NOVEMBER 2011 - Rodičovské združenie pri Materskej škole Galaktická 9 sa v záujme zvyšovania bezpečnosti detí na cestách zapojilo do projektu realizovaného pomocou podpory programu „Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U.S.Stell Košice, s. r.o.“. V rámci neho bolo podaných 118 kvalitne spracovaných projektov. Projekt nášho Rodičovského združenia MŠ Galaktická 9 patril medzi úspešné a získal grant vo výške 3 300 €. Celkový rozpočet  na výstavbu ihriska je 12 500 €. Projekt má trvalý charakter a dopravné ihrisko bude slúžiť tak našim deťom, ako aj z okolitých základných a materských škôl. V súčasnosti naša materská škola ako ďalší partner projektu, aj vďaka viacerým sponzorom, upravuje priestory na uskladnenie detských dopravných prostriedkov.  Spomedzi deviatich partnerov prehlásenie o partnerstve podpísalo aj Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Podujalo sa formou prednášok a praktickej policajnej činnosti, vrátane činnosti dopravného policajta, prispievať k bezpečnosti na cestách.

                                                           Predseda Rodičovského združenia Bc.Bibiána Vargová


 

   

© PeterBorszek.com