Domov     Miestny úrad      Zastupitestvo     Mestská as     Prenájom     Kontakt


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRE AKTUALIZÁCIU STRÁNKY
STLATE F5

dPriamy prenájom nebytových priestorov M
elektrina

Január 2015
Mestská as zverejuje zámer na priamy prenájom nebytových priestorov v OC Branisko.
viac OC Branisko

dalie opatrenie na zvenie bezpenosti
elektrina

Január 2015
Mestská as vlani realizovala projekt "Rozšírenie kamerového systému", ktorý finanne podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality... (viac)

dSpomienkov slvnos k vroiu oslobodenia Koc
elektrina

Január 2015
Poloili vence a kytice ... (viac)

dVek porada pracovnkov radu
elektrina

Január 2015
„Mojím krédom je poriadok“... (viac)

dStarostka mestskej asti zvolala zasadnutie okrskovch komisi
elektrina

Január 2015
Príprava na referendum... (viac)

dStarostka sa stretla so spevkmi ilenmi Dennho centra
elektrina

Január 2015
Starostka mestskej asti Lenka Kovaeviová sa pred pár dami stretla s lenmi speváckeho zboru Jazeran, ktorého meno je známe u aj za hranicami sídliska...(viac)

dNovoron prhovor starostky
elektrina

Janur 2015
Ven spoluobania, dovote mi, aby som sa v tento slvnostn de novho roka 2015 k Vm prihovorila. (viac)

dOZNAM
elektrina

December 2014
Da 31.12.2014 sú úradné hodiny MÚ M Košice - Nad Jazerom od 8:00 hod. do 12:00 hod.

dPriamy prenájom nebytových priestorov M
elektrina

December 2014
Mestská as zverejuje zámer na priamy prenájom nebytových priestorov v OC Branisko a OC ingov.
viac OC Branisko, viac OC ingov

dOZNAM kultúrneho strediska Jazero
elektrina

December 2014
Od 22. 12. 2014 ( pondelok ) do 05. 01. 2015( pondelok ) kvôli zimným prázdninám nebudú cvienia v Kultúrnom stredisku Jazero,
Spišské nám. . 1.
Cvienia a tréningy zanú
od 07. 01. 2015 ( streda ).

dVpondelok bolo ustanovujce
jazersk miestne zastupitestvo
elektrina

December 2014
Starostka iposlanci zloili sub a ujali sa funkci ... (viac)

dVen Jazerania
elektrina

December 2014
akujem vám za hlasy, ktoré ste mi dali v nedávnych komunálnych vobách ako kandidátke na starostku... (viac)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
Komisia sociálno-zdravotná
 
Komisia kultúry a propagácie samosprávy
 
Komisia mládee, športu a vzdelávania
 
Komisia výstavby , verejného poriadku a ivotného prostredia
 
Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov